Delen

Aan de tralies

Al enkele jaren zet Marijke zich in voor mensen in de gevangenis en voor hun families. Met het project 'Tralies uit de weg' gaat ze op bezoek bij gedetineerden en met het project 'Thuisfront' onthaalt ze bezoekers aan de gevangenispoort. Een reportage over toekomst blijven zien.

Download deze video in hoge kwaliteit

Reacties


Eric Bladt op 04 July, 2014
Proficiat ! dit filmpje deed me terug denken aan mijn ervaring van gevangenisaalmoezenier in Algerije (Noord-Afrika). Wanneer men gedetineerden wil ontmoeten als 'mensen', beleeft men soms zaken die ons te boven gaan. Alsof God ons wil zeggen : wat gij doet, is goed, maar hier is het mijn werk, laat Mij maar doen !

iny op 04 July, 2014
Sterk getuigenis, vooral omdat Marijke een problematiek aansnijdt die nog één en al taboe is... Want zoveel familieleden van gedetineerden worden met de vinger nagewezen, voelen zich onmachtig, hebben zelf zoveel te verwerken, maar blijven liefhebben: net als God zien ze wel dat degene die ze liefhebben een fout deed, maar dat die persoon niet samenvalt met zijn fout, dat hij of zij zoveel meer is dan dat. Ze kijken met de ogen van God... Ik bekeek de video op de dag (4 juli) waarop in het evangelie wordt verteld hoe Jezus Matteüs de tollenaar riep met die eenvoudige woorden 'Kom en volg Mij' en hoe Hij aan tafel gaat met zondaars en tollenaars, want 'Ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om te redden', om te genezen... Het werd Hem niet in dank afgenomen. Als gedetineerden en hun familie met zorg en liefde omringd worden, is er nog zoveel mogelijk, kunnen ze nog gelukkig zijn. Ik vergeet nooit wat Caterina van Siena zei: 'We kunnen nooit een fout begaan die groter is dan Gods barmhartigheid!' Chapeau dus voor al die mensen die voor en achter tralies werken: ze zijn warm- en barmhartig en stralen Christus, beeld van God uit!
iny

Hilde op 08 July, 2014
Dankjewel voor dit getuigenis.

Dirk op 12 July, 2014
Bedankt Marijke! Ook voor mij is mijn gevangenisbezoek vaak het blootvoets, ontdaan van vooroordelen, betreden van 'heilige grond'. Met dankbaarheid denk ik vaak terug aan de vele malen dat ik, achter tralies mensen zoals ik, mocht ontmoeten.

Anoniem op 24 July, 2014
Een prachtige getuigenis van Marijke!
Een 40-tal garen geleden, werd ik door de gevangenisaalmoezenier verzocht voor bezoeken aan gedetineerden.

Reageer op deze video