Over ons

Over TVzorg

Zorgbehoevenden en hun begeleiders stellen zich veel vragen omtrent geloof en spiritualiteit. We willen deze mensen benaderen met verhalen uit hun eigen levenssfeer en met vragen die hen bezighouden. Daarnaast is er bij hen vraag naar bezinning en spiritualiteit. We denken in eerste instantie na over thema’s die aansluiting vinden bij de ervaringswereld van zorgbehoevenden en hun begeleiders: ziekte en lijden, handicap, de dood en daarna, zinvol ouder worden, de veranderende betekenis die men voor anderen krijgt, familie en vrienden, relaties met kleinkinderen, waardevolle dingen uit het leven aan kinderen en kleinkinderen doorgeven, ontspanning en vrije tijd, bezinning en spiritualiteit, eigentijdse ontwikkelingen in de wereld, positieve getuigenissen/ervaringen van mensen die zich voor hen inzetten … Dat alles wordt geduid vanuit het evangelie.

Over Horizonmedia

Horizon Media

vzw Horizonmedia speelt in op de actuele nood aan zingeving en spiritualiteit en meer bepaald op de christelijke invulling hiervan. We willen bewerken dat ook in de toekomst iedereen met christelijke zingeving in contact komt.
Zo proberen we op een brede en toegankelijke manier authentieke, christelijke zingeving te bieden aan specifieke doelgroepen, waaronder zorginstellingen. In de programmatie van het nieuwe Vlaamse en christelijk geïnspireerde internetvideoplatform staan kwaliteitsvolle en sterk inhoudelijke programma’s centraal..
Als beheersorgaan voor het project werd in juli 2010 de vzw Horizonmedia opgericht die het juridische, inhoudelijke en creatieve bestuur verzorgt.

Vanaf februari 2016 heeft de vzw geen actieve werking meer. De websites blijven bestaan, maar er worden geen nieuwe reportages gepubliceerd.